Rønne Theater

Vores tilhørssted er Rønne Theater. Bornholmsk Amatørscene er vokset ud af teatertraditionen og aktiviteterne omkring Rønne Theater.
Rønne Theater er landets ældste fungerende theater. Det blev indviet i 1823.

  

Ole Lyster er ophavsmand til denne bog. Forside Poul Stolze.

I 1985 udgav Vagn Christoffersen sin bog Teaterminder. Den omhandler teateraktiviteterne i perioden 1941 – 1972.

scan0017

For nærmere omtale af Rønne Theaters historie henvises til Ulla Strømbergs bog, hvor der også findes en gennemgang af de fleste bornholmske forfattere.

Link til Rønne Teater : http://www.bornholmsteater.dk/