Gods å gujl å så…Amanda 1983

Skrevet af Hans Hjorth, og første gang opført på Rønne Theater 1955.

Premiere 3/3 1983, for instruktionen stod Hanne Christoffersen og Mogens Dam.