Velkommen til Bornholmsk Amatørscenes hjemmesider

Læs om årets forestilling “Præstapajans Hævn” hér 2024 Præstapajans Hævn | Bornholmsk Amatørscene

FOR-SALG til firmaer og grupper

Inden løssalget af billetter til efterårets store forestilling “Pærstapajans Hævn” går i gang tilbyder Bornholmsk Amatørscene billetter til grupper på 50 personer og derover i forsalg. Der kan opnås 2 forskellige slags rabat:

* 10% rabat til grupper på 50 personer (A-billetter)

* Køb hele teatersalen (276 pladser) for KUN 30.000 kr.

(Billetpriser i løssalg er pr. person kr.: A 175,-, B 150,- og C 125,-, inkl. billetafgift kr. 10,- pr. billet).

kontakt@bornholmskamatorscene.dk

Aftale herom skal indgås inden det almindelige billetsalg (løssalg) starter på Rønne Theaters billetkontor (hverdage mellem kl. 15.00 og 17.00) og på www.bornholmbilletten.dk. Bestyrelsen er i fuld gang med at undersøge hvor snart løssalget kan starte, så henvend dig gerne hurtigt og hør mere.

Spilletider

Torsdag  d. 07/11   kl. 19.30 – Premiere kun i løssalg

Fredag   d. 08/11   kl. 17.30

Lørdag   d. 09/11   kl. 14.00

Søndag  d. 10/11   kl. 14.00 hele forestillingen er SOLGT

Torsdag  d. 14/11   kl. 19.30 hele forestillingen er SOLGT

Fredag   d. 15/11   kl. 17.30

Lørdag   d. 16/11   kl. 14.00

            og også Lørdag    d. 16/11   kl. 19.30

Søndag  d. 17/11   kl. 14.00 hele forestillingen er SOLGT

Fredag   d. 22/11   kl. 17.30

Lørdag    d. 23/11   kl. 14.00 hele forestillingen er SOLGT

Bornholmsk Amatørscene

Bornholmsk Amatørscene har i godt 50 år leveret dramatiske forestillinger til et lokalt publikum på Rønne Theater. Foreningens særkende er, at man søger at vedligeholde interessen for den bornholmske dialekt, dialektkomedie og musik – og med flotte produktioner, som trækker mange glade bornholmere i teateret, giver foreningens medlemmer dermed deres helt unikke bidrag til det bornholmske kulturliv.

Der er masser at rive i, så der er i høj grad brug for frivillige, der ønsker at hjælpe. Det kan være i alle aspekter af teaterarbejdet med fx manuskripter, lys, lyd, kostumer, kulisser og rekvisitter – ja, der er også brug for friske kræfter til hjælp med bestyrelsesarbejdet, så man skal endelig ikke holde sig tilbage.


Bornholmsk Amatørscene har en stærk tradition for at spille en skøn blanding af klassiske, gamle stykker, forestillinger af nyere dato og enkelte helt nye stykker, skrevet specifikt til foreningens brug. I 2022 opførte man fx for anden gang stykket ”Fortuna – Lokkans Godinja”, som forfatteren har stillet gratis til rådighed for Bornholmsk Amatørscene.

“Fortuna – Lokkans Godinja”, 2022, Patrick Larsen, Niels-Ole Blem og Maria Pauk Mosegaard.


Til Rønne Theaters 200-års jubilæum i 2023 bidrog Bornholmsk Amatørscene derfor selvfølgelig med den bornholmsk-sprogede del af jubilæumsforestillingerne, som konkret var en uropførelse af “Râsapâsinj i Piblamarken”. Den var til lejligheden sammenskrevet af originale replikker fra de to kendte dialektkomedier forfattet af den bornholmske dialektkomedies fader, Laurits Wessel. Begge stykker var hver især for lange til denne lejlighed, men da de spiller en helt central rolle i den bornholmske teaterhistorie, skulle de bestemt med ved fejringen. Dæmmeså.

Du kan læse mere og se billeder fra opsætningen hér: 2023 Râsapâsinj i Piblamarken

“Râsapâsinj i Piblamarken”, 2023, Benny Hansen, Svend Holger Holm, Nastacha Wolff, Ebbe Munch larsen, Mette Helt Gude og Bente Pedersen.

Bornholmsk Amatørscene opfører i lige år stykker på Rønne Theater.

Og i november 2024 byder vi på den bornholmske dialektkoemdie “Præstapajans Hævn”.

Vi glæder os til igen at se publikum i teateret!

På hjemmesiderne vil du i øvrigt kunne finde arkivmateriale fra hele foreningens levetid, samt kunne læse lidt om hvad der foregår i foreningen.

Arkivet er til stadighed under opbygning, og hvis du har foto, programmer, plakater eller andet, der knytter sig til vores forestillinger og/eller foreningen, så kontakt os venligst. Vi skanner og kopierer og leverer det naturligvis uskadt tilbage.

Hvis du finder fejl i materialet, så kontakt os venligst.

Forvent ikke daglig opdatering.

Vi har de sidste mange år spillet en forestillingsrække på Rønne Theater hvert andet år.