Sju – ni – trettan 1972

Det var en travl tid for foreningen. Først Râsapâsing i marts, dernæst Sju – ni – trettan i oktober 1972. Instruktør var igen Vagn Christoffersen.