2023 Râsapâsinj i Piblamarken

Jubilæumsoptræden ved Rønne Theaters 200års jubilæumskabaret

1. og 2. december 2023

Bornholmsk Amatørscene har i godt 50 år leveret dramatiske forestillinger til et lokalt publikum på Rønne Theater. Foreningens særkende er, at man søger at vedligeholde interessen for den bornholmske dialekt, dialektkomedie og musik – og med flotte produktioner, som trækker mange glade bornholmere i teateret, giver foreningens medlemmer dermed deres helt unikke bidrag til det bornholmske kulturliv.
Bornholmsk Amatørscene er én af de absolut bærende kræfter i Rønne Theaters repræsentantskab og bestyrelse, og har bl.a. finansieret køb af trådløse mikrofoner, symaskiner, emaljeskilt og lysdæmpere til Rønne Theater. Dertil kommer entréindtægter og leje af teateret – både når man øver og spiller forestillinger. Foruden det monetære, som gennem årene beløber sig til en betragtelig sum på måske omkring en halv million kr., lægger foreningens medlemmer utallige frivillige arbejdstimer på teateret, og bidrager således fortsat til at holde liv i Rønne Theater – som amatørerne har gjort i nu 200 år!

200 (halve) smurte fødselsdagsboller bød Bornholmsk Amatørscene aktørerne i jubilæumskabareten på i anledning af Rønne Theaters 200års jubilæum. “Det er takket være trofaste lokale aktører som jer, at vi stadig har vort levende teater”, skrev formanden Brian Horst Sørensen bl.a. i brevet, som fulgte med.

Bornholmsk Amatørscene har en stærk tradition for at spille en skøn blanding af klassiske, gamle stykker, forestillinger af nyere dato og enkelte helt nye stykker, skrevet specifikt til foreningens brug. Til Rønne Theaters 200-års jubilæum bidrog Bornholmsk Amatørscene derfor selvfølgelig med den bornholmsk-sprogede del af jubilæumsforestillingerne, som konkret blev en uropførelse af “Râsapâsinj i Piblamarken”. Den var til lejligheden sammenskrevet af originale replikker fra de to kendte dialektkomedier forfattet af den bornholmske dialektkomedies fader, Laurits Wessel. Begge stykker var hver især for lange til denne lejlighed, men da de spiller en helt central rolle i den bornholmske teaterhistorie, skulle de
bestemt med ved fejringen. Dæmmeså.

Herunder ses fotos fra prøver og produktion.

Ebbe Munch Larsen, Svend Holger Holm, Mette Helt Gude, Benny Hansen, Bente Pedersen og Nastacha Wolff var 31. august 2023 samlede omkring bordet til den første læseprøve på “Râsapâsinj i Piblamarken”. Her mødtes de med instruktør Brian Horst Sørensen hver torsdag aften i hele september og det meste af oktober måned.