Då Hâns kom jem

Arne Madsen skriver i sin bog om Nexø lægen Doktor Boesen at han indirekte var ophav til det første stykke der blev opført på bornholmsk, altså på måled.

Stykket blev skrevet af Minna Berg-Sonne fra Nexø, på opfordring af Boesen. Stykket hedder “Då Hâns kom jem”, eller “Albines udstyr”.

Det blev første gang opført i forbindelse med Håndværkerudstillingen i Svaneke 1908. Derefter blev det opført i Nexø ved en velgørenheds bazar.

Dette er så vidt vides det første stykke der blev opført på måled, altså 2 år før Wessels I Piblamarken.

 

Udskrift af stykket. Optrykt i Bornholms Tidende 1987.